danceplace

Wyjątkowe miejsce
Rola gołębi w komunikacji

Żyjemy w dobie internetu, kiedy tradycyjna poczta nie ma takiego znaczenia jak kiedyś. Dzięki podpisom elektronicznym nawet ważne dokumenty można wygenerować cyfrowo i skierować do adresatów za pomocą maila. Były jednak czasy, kiedy nawet ta zwyczajna poczta nie funkcjonowała – było to trudno wykonalne ze względów technicznych i logistycznych.

Nie oznaczało to jednak, że ludzie nie mieli możliwości wysyłania sobie listów. Służyły do tego niesamowite gołębie pocztowe. Dzięki specjalnemu treningowi były one w stanie przesyłać listy na setki kilometrów.

Również dziś hoduje się odmiany gołębi idealnie przystosowane do aktywności w charakterze posłańców. Rzadko jednak gołąb pocztowy jest używany w praktyce. Ma to uzasadnienie na terenach o słabej infrastrukturze, gdzie zawodzą nowocześniejsze formy komunikacji.

Czasami gołębie pocztowe są przydatne również tam, gdzie konieczna jest dyskrecja – na przykład podczas działań wojennych. Znane są także przypadki wykorzystywania gołębi pocztowych do przesyłania poufnych informacji wywiadowczych lub porozumiewania się przestępców ze swoimi współpracownikami.

bengalski kot B vertigo www.cztery-strony.pl