danceplace

Wyjątkowe miejsce
Miejsca święte prawosławia

Choć Polska zdominowana jest w ogromnej mierze przez wyznawców katolicyzmu, nie jest to jedyna religia, z którą zetkniemy się na terenie naszego kraju. Drugim wyznaniem pod względem liczby wiernych jest prawosławie – Kościół ten liczy w sumie 506,8 tysięcy wyznawców. Nic więc dziwnego, że w Polsce znajdziemy także miejsca święte związane z prawosławiem.

Jednym z takich punktów jest Katedra św. Mikołaja w Białymstoku. To właśnie w niej przechowuje się relikwie związane z św.

Gabrielem Zabłudowskim, którego otacza się szczególnym kultem właśnie na Podlasiu i Białorusi. Według legendy jako dziecko miał on został zamordowany na tle religijnym, ale jego ciało nie uległo rozkładowi. Wokół relikwii zanotowano natomiast wiele cudownych ozdrowień.

Największa prawosławna świątynia w Polsce to jednak cerkiew św. Ducha w Białymstoku, która powstała dopiero w latach 80. XX wieku.

Całe jej wnętrze wykonano zgodnie ze wzorcami bizantyjskimi. Nie sposób zapomnieć także o Górze Garbarce, do której 18 sierpnia pielgrzymują wyznawcy prawosławia z całej Polski.