danceplace

Wyjątkowe miejsce
Metale żelazne

Pierwsze skojarzenia, jakie przychodzą nam na myśl, kiedy myślimy o materiałach budowlanych to przede wszystkim glina, kamień, beton i drewno. Konstrukcja domu czy innego budynku nie byłaby jednak możliwa bez zastosowania materiałów żelaznych.

Do najpopularniejszych używanych w budownictwie należą dwa rodzaje stali. Pierwszy z nich, czyli stal zbrojeniową używa się głównie do wykonywania elementów żelbetonowych.

Drugi tym tego metalu to stal konstrukcyjna, używana do budowy dachów, stropów i słupów. Ze stali wykonuje się przede wszystkim różnego rodzaju zbrojenia do betonu.

Są to siatki, szkielety i pręty. Materiał też używany jest także to tworzenia kształtowników, które używane są m.

in. do wzmocnienia konstrukcji dachu, balustrad, słupów i podciągów.

Robi się z nich również belki. Stal to jednak nie jedyny metal wykorzystywany w budownictwie.

Oprócz niej w różnych celach podczas budowy domu czy innych konstrukcji używa się także: aluminium, cynku, miedzi, mosiądzu, brązu, żeliwa, niklu, a także spiżu.

wagopakowarka do pelletu