danceplace

Wyjątkowe miejsce
Medziugorje – miejsca maryjnych objawień

Medziugorje – miasto położone w południu Hercegowiny sławę zdobyło w 1981 roku, kiedy to sześć osób oświadczyło, że objawiła im się Matka Boża. Choć kwestia objawień cały czas jest badana przez Kościół katolicki, który jak na razie ani ich nie uznał, ani nie odrzucił, Medziugorje, co roku przyciąga tysiące wiernych z całego świata.

Trójka z sześciu widzących utrzymuje, że Maryja objawia im się codziennie do dnia dzisiejszego, czyli już od 31 lat. Pozostałe trzy osoby twierdzą, że objawienia przytrafiają im się z różną częstotliwością – raz w miesiącu lub raz w roku.

Matka Boża ma ukazywać się im w miejscach, w których akurat przebywają i wzywać świat do modlitwy, lektury Pisma Świętego, pokuty i poświęcenia swojego życia Jezusowi Chrystusowi, a także przekazywać widzącym różne tajemnice dotyczące dalszych losów świata i Kościoła. Nic więc dziwnego, że Medziugorje stało się znanym ośrodkiem kultu maryjnego w Europie i co roku przyciąga tysiące pielgrzymów poszukujących duchowego odnowienia.