danceplace

Wyjątkowe miejsce

Naturalna potrzeba kreowania nowości, wznoszenia budowli jest cechą rodzaju ludzkiego bez względu na rasę, pochodzenie, religię i miejsce zamieszkania. Od zawsze człowiek starał się coś budować – różnymi metodami i z użyciem środków, które były w danym momencie dostępne. Proces miał jednak miejsce i zawsze powodował, że dany rejon świata wzbogacał się w określony typ konstrukcji i określoną estetykę. Budowanie jest procesem szalenie istotnym, ponieważ zmienia otaczający nas świat.

Miejsca puste i dotąd bezużyteczne zapełniały się domami, miastami, świątyniami czy murami obronnymi. Raptem stawały się przedmiotami, które miały swoje wielkie znaczenie i towarzyszyły ludzkości. Wiele tych fantastycznych zabytków przetrwało do dziś i stanowią one element kulturowego dziedzictwa ludzkości, którego nie wolno lekceważyć i obok którego nie można przejść obojętnie. Warto poznawać te miejsca, choćby na odległość poprzez lektury i podziwianie zdjęć.

Dzięki temu wszyscy będziemy bogatsi o coś ważnego i nikt nie będzie mógł zarzucić nam ignorancji.