danceplace

Wyjątkowe miejsce
Beton komórkowy

Beton komórkowy to jeden z najpopularniejszych materiałów budowlanych wykorzystywany głównie do konstruowania ścian jednowarstwowych.

Co warto wiedzieć o tym tworzywie zanim rozpoczniemy budowę domu? Głównymi składnikami betonu komórkowego są piasek, wapno, cement i woda.

Oprócz nich dodaje się do niego także proszku glinowego oraz lotnych popiołów – tych drugich głównie s starszych odmianach betonu.

Porowata struktura bloczków uzyskiwana jest w procesie produkcyjnym przez uwalnianie wodoru.

Parametrami, które najlepiej charakteryzują beton komórkowy jest marka, oznaczająca średnią odporność na ściskanie w stanie suchym oraz odmiana, która opisuje nam średnią gęstość objętościową również w momencie, gdy beton jest suchy.

Jaka jest zależność między tymi wskaźnikami? Zazwyczaj, gdy zmniejsza się odmiana, beton staje się materiałem o lepszej izolacji ciepła, ale mniej odpornym na ściskanie.

Na rynku znajdziemy kilka rodzajów betonu komórkowego, jednak do konstrukcji ścian nośnych zalecane jest użycie surowca o marce 4 i gęstości wynoszącej powyżej 550 kg/m3.

przewód gazowy giętki cena