danceplace

Wyjątkowe miejsce
Bazylika św. Piotra

Bazylika św. Piotra znajdująca się w Watykanie to jeden z obowiązkowych punktów wycieczkowych znajdujący się na listach miłośników religijnej turystyki. Zgodnie z legendą bazylika została zbudowana w miejscu śmierci i pochówku św.

Piotra, który uznawany jest przez wyznawców wiary rzymskokatolickiej za pierwszego papieża. Jego grób umieszczony został pod głównym ołtarzem. Oprócz tego pielgrzymów z całego świata do miejsca tego przyciągają także groby innych papieży, znajdujące się w bazylice bądź jej podziemiach – w tym miejsce pochówka Jana Pawła II umieszczone w kaplicy św.

Sebastiana. Wizyta w bazylice św. Piotra ma jednak nie tylko wymiar duchowy, ale może być prawdziwą ucztą dla naszych oczu.

Jest to bowiem drugi największy kościół na świecie i jednocześnie jedno z największych świętych miejsc katolicyzmu. W budowie bazyliki brali udział tacy artyści jak Donato Bramante, Rafael Santi czy Michał Anioł. Później ich prace kontynuowali architekci tj.

Pirro Ligorio, Vignola czy Giacomo della Porta. Bazylika św. Piotra jest więc sama w sobie dziełem sztuki.

www.szczepieniazaiprzeciw.pl